Priwiratama, Hari, Deden Dewantara Eris, Mahardika Gama Pradana, and Tjut Ahmad Perdana Rozziansha. 2023. “STATUS TERKINI PENYAKIT BERCAK DAUN KELAPA SAWIT DI SUMATERA DAN KALIMANTAN”. WARTA Pusat Penelitian Kelapa Sawit 28 (1), 27-38. https://doi.org/10.22302/iopri.war.warta.v28i1.101.